Aktualności

Poradnia prowadzi terapię usprawniającą wyższe funkcje słuchowe, w tym związane z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, u dzieci od 7 roku życia, z wykorzystaniem Testu SAT II. Kwalifikacja do treningu słuchowego poprzedzona jest badaniami słuchu, przeprowadzonymi podczas wizyty lekarskiej w naszych gabinetach (poradnia otolaryngologiczna – dla nowych Pacjentów wymagane jest skierowanie), które mają na celu wykluczenie innych nieprawidłowości wstępujących na drodze słuchowej (np. niedosłuch, stany zapalne, ciało obce w przewodzie słuchowym).

Warunki niezbędne do prowadzenia terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego za pomocą Testu SAT II :
– słuch w normie – czyli pozytywny wynik audiometrycznego badania słuchu,
– współpraca zadaniowa Pacjenta – rozumienie i wykonywanie poleceń.

Do objawów Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego należą:

  • trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,
  • trudności w rozumieniu mowy w hałasie,
  • trudności w lokalizacji źródła dźwięku,
  • problemy z koncentracją (zazwyczaj krótki czas koncentracji),
  • trudności w nauce czytania,
  • nadwrażliwość słuchowa.

Przed rozpoczęciem treningu przeprowadzany jest wywiad medyczny z Pacjentem (rodzicem, opiekunem), którego celem jest zebranie niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia, przyprowadzonych diagnoz oraz ogólnego poziomu funkcjonowania. Wszystkie te informacje pozwolą na właściwe dopasowanie form terapii do potrzeb i możliwości Pacjenta (trening APD jako element rehabilitacji słuchu i mowy; terapia logopedyczna;  kompleksowa terapia zaburzeń wieku rozwojowego).

Wynik treningu/terapii jest wykorzystywany przez Poradnię wewnętrznie, do ustalenia planu postępowania terapeutycznego dla Pacjenta i nie stanowi podstawy do orzecznictwa, np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w innych placówkach.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów wynikających z zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu.

Diagnoza lekarska (badania słuchu) oraz wszystkie formy terapii – w tym trening Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) są wykonywanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli bezpłatnie dla Pacjenta, pod warunkiem posiadania skierowania lekarskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszej Rejestracji – osobiście lub telefonicznie.

Skip to content