Poradnia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

  1. Strona główna
  2. Rehabilitacja
  3. Poradnia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Zdjęcia: własne Poradni

Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie

Skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub poradni:

– neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
– lekarz POZ

Źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm

Zdjęcia: własne Poradni

Zdjęcia: własne Poradni

Wielospecjalistyczna terapia

Pacjenci, zgodnie z listą oczekujących, przyjmowani są na 3-miesięczne cykle diagnostyczno-terapeutyczne. Zajęcia odbywają się według grafiku ustalonego z rodzicem/ opiekunem, uwzględniającego zalecenia lekarza prowadzącego oraz możliwości organizacyjne Poradni.

W tym czasie stawiana jest diagnoza wielospecjalistyczna oraz prowadzona jest wielospecjalistyczna terapia. Cykle terapeutyczne 3-miesięczne mogą być powtarzane, na podstawie kolejnych zaleceń lekarza prowadzącego, zgodnie z kolejką oczekujących.

Czas trwania terapii

Zajęcia prowadzone są według grafiku ustalonego z rodzicem / opiekunem, w stałych – w ramach danego cyklu terapeutycznego – dniach i godzinach.

Zajęcia odbywają się odpowiednio:

dla dzieci do 3 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 60 minut
dla dzieci po ukończeniu 3 r.ż. do 7 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 120 minut
dla dzieci po ukończeniu 7 r.ż. – 1 raz w tygodniu po 180 minut

Zdjęcia: własne Poradni

Zdjęcia: własne Poradni

Zespół:

lek. Magdalena Stefańska-Ilków (lekarz prowadzący)

lekarz rehabilitacji medycznej – specjalista II stopnia

mgr Krystyna Wiatr-Soja

fizjoterapeuta

mgr Paulina Kornecka-Sałbut

fizjoterapeuta

mgr Grażyna Stępniak

logopeda

mgr Izabela Grudzień-Pilarczyk

psycholog

mgr Teresa Meyer

psycholog

mgr Adriana Sztuba

terapeuta pedagog

Wioleta Chutnik

fizjoterapeuta

mgr Marta Filipek

terapeuta pedagog, terapeuta zajęciowy

mgr Magdalena Łuczyk

TERAPEUTA PEDAGOG

mgr Hanna Linnik

LOGOPEDA

mgr Kamila Klincewicz

FIZJOTERAPEUTA

Skip to content