Poradnia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

  1. Strona główna
  2. Rehabilitacja
  3. Poradnia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Zdjęcia: własne Poradni

Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie

Skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub poradni:

– neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
– lekarz POZ

Źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm

Zdjęcia: własne Poradni

Zdjęcia: własne Poradni

Wielospecjalistyczna terapia

Pacjenci, zgodnie z listą oczekujących, przyjmowani są na 3-miesięczne cykle diagnostyczno-terapeutyczne. Zajęcia odbywają się według grafiku ustalonego z rodzicem/ opiekunem, uwzględniającego zalecenia lekarza prowadzącego oraz możliwości organizacyjne Poradni.

W tym czasie stawiana jest diagnoza wielospecjalistyczna oraz prowadzona jest wielospecjalistyczna terapia. Cykle terapeutyczne 3-miesięczne mogą być powtarzane, na podstawie kolejnych zaleceń lekarza prowadzącego, zgodnie z kolejką oczekujących.

Czas trwania terapii

Zajęcia prowadzone są według grafiku ustalonego z rodzicem / opiekunem, w stałych – w ramach danego cyklu terapeutycznego – dniach i godzinach.

Zajęcia odbywają się odpowiednio:

dla dzieci do 3 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 60 minut
dla dzieci po ukończeniu 3 r.ż. do 7 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 120 minut
dla dzieci po ukończeniu 7 r.ż. – 1 raz w tygodniu po 180 minut

Zdjęcia: własne Poradni

Zdjęcia: własne Poradni

Zespół:

lek. Magdalena Stefańska-Ilków  –  lekarz prowadzący

lekarz rehabilitacji medycznej – specjalista II stopnia

mgr Krystyna Wiatr-Soja

fizjoterapeuta

mgr Agnieszka Jóźwiak

fizjoterapeuta

mgr Hanna Linnik

logopeda

mgr Izabela Grudzień-Pilarczyk

psycholog

mgr Teresa Meyer

psycholog

mgr Kamila Klincewicz

fizjoterapeuta

Wioleta Chutnik

fizjoterapeuta

mgr Marta Filipek

terapeuta zajęciowy

mgr Magdalena Łuczyk

TERAPEUTA PEDAGOG

Magda Kuczerka

terapeuta pedagog

Skip to content