Badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR / BERA

  1. Strona główna
  2. Diagnostyka medyczna
  3. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR / BERA

Otoskopia – sprawdzenie stanu przewodów słuchowych

Badanie ABR – Auditory Brainstem Response, BERA, jest badaniem trudnym technicznie i wymagającym specjalnych warunków akustycznych i odpowiedniego przygotowania Pacjenta. Stanowi element pogłębionej diagnostyki słuchu. Wykonywane jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza otolaryngologa, audiologa lub lekarza innej specjalności, stanowiąc m.in. element diagnostyki neurologicznej.

W naszej Poradni badanie ABR wykonywane jest w wyznaczone dni (obowiązuje rejestracja), w których możemy wyłączyć całkowicie z użytkowania część budynku, w której odbywają się badania. Gwarantuje to komfortowe warunki badania – ciszę.

Badanie trwa kilkadziesiąt minut. Na jakość badania, a czasem wręcz możliwość wykonania wpływa zachowanie Pacjenta. Dlatego najlepiej przeprowadzać je w czasie snu. Jest to szczególnie istotne w czasie badania dzieci.

Przygotowanie do badania – naklejenie elektrod

Badanie podczas snu

Pacjent badany jest w pozycji leżącej na wznak (na leżance). Przygotowanie Pacjenta do badania polega na umieszczeniu czterech żelowych elektrod powierzchniowych w odpowiednich miejscach na głowie Pacjenta: na czole, na policzku oraz po jednej za prawym i lewym uchem. W celu przygotowania do badania stosuje się: delikatny peeling medyczny czoła, policzka i miejsc za uszami. Następnie umieszcza się Pacjentowi wewnątrzuszne lub zewnętrzne słuchawki, w których Pacjent słyszy sygnał akustyczny (szumy i trzaski o różnym natężeniu).

Badanie jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne. Końcowym etapem badania ABR, niezależnie od jego wyniku, jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz specjalista (otolaryngolog, audiolog) omówi z Pacjentem / opiekunem wynik badania.

Warunki jakie musi spełniać dziecko zgłaszające się do obiektywnego badania słuchu (ABR) we śnie fizjologicznym:

  • dziecko musi być zdrowe (bez kataru, bez kaszlu itp.),
  • dziecko musi być śpiące, wybudzone ok. godz. 2 w nocy,
  • dopuszczalne jest też wspomaganie preparatami uspokajającymi, podanymi dziecku po konsultacji z lekarzem prowadzącym / pediatrą,
  • prosimy o zgłaszanie się na badanie z dzieckiem zmęczonym, śpiącym (nie może jeszcze spać!), najlepiej głodnym,
  • dziecko może mieć własne rzeczy ułatwiające zasypianie, np. smoczek, przytulankę, itp. oraz własny kocyk, poduszkę,
  • w przypadku małych dzieci / niemowląt, w Poradni, po przygotowaniu przez osobę badającą, należy nakarmić dziecko i dopiero wtedy uśpić,
  • czas przeznaczony na wizytę – ok. 1,5 godziny (na przygotowanie, uśpienie i badanie).

U dzieci starszych (od ok. 6 roku życia) oraz osób dorosłych zaleca się również sen naturalny – dopuszcza się jednak stan czuwania.

Jeżeli badanie jest niemożliwe do wykonania ze względu na niepokój Pacjenta (bez względu na jego wiek), proponuje się, aby kolejna próba badania odbyła się w śnie wspomaganym farmakologicznie.

Badanie wykonujemy bez udziału anestezjologa – w trybie ambulatoryjnym.

Pracownicy Poradni nie podają Pacjentom żadnych leków. Wszystkie leki podaje opiekun dziecka! Rodzaj preparatów oraz ich dawkowanie musi zostać uzgodnione z lekarzem prowadzącym!

Zespół:

mgr Katarzyna Sierpowska

protetyk słuchu

Skip to content