Wywiad medyczny

W ramach Poradni otolaryngologicznej zajmujemy się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób uszu, nosa, krtani, gardła oraz z innych narządów głowy i szyi (język, gruczoły ślinowe, zatoki przynosowe).

Wizyta rozpoczyna się szczegółowym wywiadem lekarskim. W trakcie tej rozmowy lekarz będzie chciał uzyskać informacje na temat zdrowia Pacjenta (występujące objawy, przebyte choroby oraz przyjmowane leki, historia chorób laryngologicznych w rodzinie). Szczególnie istotne są pytania dotyczące występowania objawów, ich nasilenia oraz czynników, które przynoszą ulgę.

Przyjęcia diagnostyczne

Po zebraniu niezbędnych danych lekarz może przystąpić do badań diagnostycznych. W zależności od zgłoszonego problemu lekarz może przeprowadzić badaniu ustnej części gardła, otoskopię (badanie ucha zewnętrznego i błony bębenkowej), a także badania słuchu.

Otoskopia

Badanie słuchu – audiometria

Wykonywane badania:

  • otoemisja akustyczna – OAE,
  • audiometria impendancyjna (tympanometria),
  • audiometria tonalna,
  • rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR – Auditory Brainstem Response, BERA),
  • audiometria tonalna wspomagana bodźcem wzrokowym VRA (Visual Reinforcement Audiometry).

Jeżeli stan Pacjenta wymaga pogłębionej diagnostyki, lekarz może zlecić wykonanie badania RTG czy tomografii komputerowej.

Przyjęcia zabiegowe

W Poradni wykonujemy również drobne zabiegi laryngologiczne, w tym w znieczuleniu miejscowym, np.:

  • płukanie uszu,
  • tamowanie krwawień z nosa (tamponady, specjalistyczne opatrunki),
  • koagulacji krwawiących naczyń przegrody nosa,
  • usuwania ciał obcych w obrębie nosa, uszu i gardła,
  • podcinania wędzidełka języka i wargi górnej.

Zespół:

lek med Tadeusz Dąbrowski

otolaryngolog

lek med Arkadiusz Mikulski

otolaryngolog, foniatra – specjalista II stopnia

mgr Grażyna Miksza

pielęgniarka

mgr Katarzyna Sierpowska

protetyk słuchu

Skip to content