Poradnia rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

  1. Strona główna
  2. Rehabilitacja
  3. Poradnia rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

Zdjęcia: własne Poradni

Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może zostać przedłużona decyzją lekarza kierującego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub poradni:
– otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologii, foniatrii, neurologii, rehabilitacji (Źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm).

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy.

Podczas cyklu zajęć Pacjenci korzystają z:

– diagnozy i terapii psychologicznej,
– diagnozy i terapii logopedycznej,
– diagnozy i terapii pedagogicznej (specjalistycznej: surdopedagogicznej),
– terapii słuchu – wychowania i treningu słuchowego,
– usprawniania rozwoju psychoruchowego dziecka.

Pacjenci, zgodnie z listą oczekujących, przyjmowani są na 3-miesięczne cykle diagnostyczno-terapeutyczne.
Zajęcia odbywają się według grafiku ustalonego z rodzicem/ opiekunem, uwzględniającego zalecenia terapeuty prowadzącego oraz możliwości organizacyjne Poradni.

Zdjęcia: własne Poradni

Zdjęcia: własne Poradni

W tym czasie stawiana jest diagnoza wielospecjalistyczna oraz prowadzona jest wielospecjalistyczna terapia. Cykle terapeutyczne 3-miesięczne mogą być powtarzane, na podstawie kolejnych zaleceń terapeuty prowadzącego, zgodnie z kolejką oczekujących.

Zajęcia prowadzone są według grafiku ustalonego z rodzicem / opiekunem, w stałych – w ramach danego cyklu terapeutycznego – dniach i godzinach.

Zajęcia odbywają się odpowiednio:

  • dla dzieci do 7 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 60 minut
  • dla dzieci po ukończeniu 7 r.ż. – 2 razy w tygodniu po 90 minut

Zespół:

mgr Dominika Pazio-Osiowy – terapeuta prowadzący

LOGOPEDA

mgr Teresa Meyer

Psycholog

mgr Izabela Grudzień-Pilarczyk

psycholog

Wioleta Chutnik

fizjoterapeuta

mgr Adriana Sztuba

SURDOPEDAGOG

Skip to content