Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN)

Jesteśmy jedną z 25 placówek w Polsce posiadających III (najwyższy) stopień referencyjności w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzonego przez Fundację „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.  Oznacza to dla naszych Małych Pacjentów, że posiadamy dzięki Fundacji kompleksowo wyposażone gabinety diagnostyki słuchu, przystosowane do potrzeb najmłodszych oraz wykwalifikowaną kadrę.

Połączenie tych czynników pozwala nam na:

  • postawienie pełnej, ostatecznej diagnozy zaburzeń aparatu słuchu u noworodków i małych dzieci,
  • wystawianie zleceń na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz inne pomoce słuchowe dla noworodków i małych dzieci,
  • dopasowywanie aparatów słuchowych (prowadzimy Bank Aparatów Słuchowych – bezpłatne wypożyczanie aparatów słuchowych),
  • kierowanie na rehabilitację słuchu i mowy noworodków i małych dzieci oraz jej prowadzenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – nieodpłatnie dla Pacjenta.

Wykonywane badania:

– otoemisja akustyczna – OAE,
– audiometria impendancyjna (tympanometria),
– audiometria tonalna,
– rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR – Auditory Brainstem Response, BERA),
– audiometria tonalna wspomagana bodźcem wzrokowym VRA (Visual Reinforcement Audiometry).

Zespół:

mgr Grażyna Miksza

pielęgniarka

mgr Katarzyna Sierpowska

protetyk słuchu

Skip to content