Zdjęcia: własne Poradni

Dla kogo są zajęcia?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wadą wymowy oraz wadą aparatu mowy (np. po korekcie podniebienia). Nie ma dolnej granicy wieku Pacjenta – im szybciej rozpocznie się terapia, tym większe są szanse na skorygowanie nieprawidłowości.

Skierowanie do poradni logopedycznej wystawia:
– lekarz POZ
– lekarz specjalista.

Czas trwania terapii

Pacjenci, zgodnie z listą oczekujących, przyjmowani są na 3-miesięczne cykle diagnostyczno-terapeutyczne. W tym czasie stawiana jest diagnoza logopedyczna oraz prowadzona jest terapia. Cykle terapeutyczne 3-miesięczne mogą być powtarzane, na podstawie zaleceń terapeuty-logopedy, zgodnie z kolejką oczekujących oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni.

Zajęcia prowadzone są według grafiku ustalonego z rodzicem / opiekunem, w stałych dniach i stałych godzinach – w ramach danego cyklu. Są to zajęcia indywidualne, trwają 35 minut i odbywają się jeden raz w tygodniu.

Zdjęcia: własne Poradni

Zespół:

mgr Kinga Łapińska-Dudzic

logopeda

mgr Grażyna Stępniak

logopeda

mgr Dominika Pazio-Osiowy

logopeda

mgr Magdalena Łuczyk

logopeda

Skip to content