O nas

Witamy na stronie
Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Jesteśmy podmiotem lokalnym, koszalińskim, powołanym przez:

Polski Związek Głuchych
Oddział Zachodniopomorski
al. Niepodległości 22/8
70-412 Szczecin
www.pzg.szczecin.pl

będący Organizacją Pożytku Publicznego.

Współpracujemy z PZG OZ Kołem Terenowym w Koszalinie, które obejmuje opieką i wsparciem dorosłe osoby niesłyszące, oferując między innymi pomoc tłumacza języka migowego.

Polski Związek Głuchych
Oddział Zachodniopomorski
Koło Terenowe
ul. Gen. Andersa 24, 75-626 Koszalin
tel./fax: 94/342-29-50, kom: 880-698-794

Jesteśmy zakładem leczniczym podmiotu leczniczego (wcześniej niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej).

Działamy na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych od 1968 r, a w obecnej siedzibie od 1994 r.

Nasza siedziba znajduje się w Koszalinie, przy ul. Jana z Kolna 24 B.

Od początku naszego istnienia, zajmujemy się diagnozą zaburzeń słuchu i mowy u noworodków, małych dzieci, młodzieży i dorosłych (od 2002 r. również w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zorganizowanych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Uzupełnieniem kompleksowej diagnostyki jest prowadzona przez nas wielospecjalistyczną rehabilitacja słuchu, mowy oraz zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Cały zespół Poradni (w tym terapeuci, lekarze, kadra pomocnicza) od kilkudziesięciu lat dba o prawidłowy rozwój naszych podopiecznych, sprawując specjalistyczną opiekę w taki sposób, aby dzieci po okresie wsparcia w Poradni samodzielnie rozpoczęły etap edukacji publicznej.

Wszystkie świadczenia realizowane są dla osób ubezpieczonych nieodpłatnie, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jesteśmy jedyną placówką w regionie świadczącą tak kompleksową specjalistyczną opiekę nad Pacjentem.

Siedziba Poradni znajduje się w samodzielnym budynku, z obszernym parkingiem dla Pacjentów, z pełną dostępnością dla osób niesamodzielnych (dzieci, seniorzy) oraz niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek Poradni podzielony jest na części:

– w budynku z wejściem oznaczonym literą „A” (parterowy) znajdują się: gabinety diagnozy medycznej (badania słuchu i mowy) oraz gabinet zabiegowy,

– w budynku z wejściem oznaczonym literą „B” (piętrowy) znajdują się: rejestracja ogólna, gabinety rehabilitacyjne oraz administracja Poradni.

Szczegółowe dane o naszej ofercie i sposobie kontaktu z nami, znajdą Państwo w kolejnych zakładkach naszej strony www.