Wywiad medyczny

Do Poradni audiologiczno-foniatrycznej zgłaszają się Pacjenci z różnymi dolegliwościami, m.in. przewlekłą chrypką, przedłużającym się podrażnieniem lub drapaniem w gardle czy krtani, uczuciem zatykania uszu, pogorszeniem słyszenia, zaburzeniami połykania, zmianami na języku, zanikaniem głosu, szumami usznymi.

Audiolog-foniatra przyjmuje też pacjentów po zabiegach operacyjnych (np. krtani) lub po udarach mózgu, które muszą przejść rehabilitację, by na nowo nauczyć się mówić.

Inna grupa Pacjentów to osoby cierpiące na zachwiania równowagi, zawroty głowy, trudności z mówieniem oraz ci, którzy mają zaburzenia głosu ze względu na charakter swojej pracy np. nauczyciele. Oprócz dorosłych Pacjentów audiolog-foniatra przyjmuje też dzieci, zwłaszcza te z niedosłuchem lub częściową głuchotą, co prowadzi do nieprawidłowego rozwoju mowy, jąkające się, często zapadające na choroby uszu (np. zapalenie ucha), co może skutkować np. niedosłuchem oraz wadami wymowy, utrudniającymi komunikowanie się z otoczeniem.

W ramach Poradni audiologiczno-foniatrycznej, nasza placówka udziela świadczeń w zakresie:

  • audiologii
  • foniatrii

Badanie krtani – videostroboskopia

Typanometria

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego umowę z NFZ ( POZ / specjalista) z wstępnym rozpoznaniem, które jest podstawą do pogłębionej diagnostyki audiologicznej (audio – po łacinie „słyszę”) lub foniatrycznej (fonia – emisja głosu).

W grudniu 2021 r Poradnia, w trosce o utrzymanie wysokiego standardu diagnostyki, zakupiła najnowszy model videostroboskopu XION. Dzięki temu Pacjenci mają gwarancję korzystania z najnowszych, dostępnych osiągnięć techniki w diagnostyce medycznej.

Wizyta rozpoczyna się szczegółowym wywiadem lekarskim. W trakcie tej rozmowy lekarz będzie chciał uzyskać informacje na temat zdrowia Pacjenta (występujące objawy, przebyte choroby oraz przyjmowane leki, historia chorób laryngologicznych w rodzinie). Szczególnie istotne są pytania dotyczące występowania objawów, ich nasilenia oraz czynników, które przynoszą ulgę.

Wykonywane badania:

  • videostroboskopia,
  • badanie pola głosu,
  • otoemisja akustyczna – OAE,
  • audiometria impendancyjna (tympanometria),
  • audiometria tonalna,
  • rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR – Auditory Brainstem Response, BERA),
  • audiometria tonalna wspomagana bodźcem wzrokowym VRA (Visual Reinforcement Audiometry).

Zespół:

lek med Arkadiusz Mikulski

otolaryngolog, foniatra – specjalista II stopnia

mgr Grażyna Miksza

pielęgniarka

mgr Katarzyna Sierpowska

protetyk słuchu

Skip to content