Aktualności

W Poradni zakończyliśmy już rejestrację Pacjentów na zajęcia rehabilitacyjne, które odbywać się będą od 2 października do 29 grudnia 2023 r.

Z regularnej rehabilitacji korzystać będzie łącznie 249 dzieci w ramach:

Poradni logopedycznej – 89 dzieci
Poradni rehabilitacji dzieci z dysfunkcją narządu słuchu i mowy – 37 dzieci
Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – 123 dzieci

Z Pacjentami oczekującymi jeszcze na rehabilitację (zgodnie z kolejką oczekujących na udzielanie świadczeń NFZ), kontaktować się będziemy w drugiej połowie grudnia 2023 r (na zajęcia odbywające się w I kwartale 2024 r), do momentu zapełnienia wszystkich wolnych miejsc.

 

Skip to content