Aktualności

Zakończona została rejestracja na III kwartał 2024 r.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9,00 do 15,10, zgodnie z indywidualnie ustalonymi terminami.

Cykl rehabilitacyjny rozpoczynamy 1 lipca (poniedziałek) a kończymy 30 września (poniedziałek).

Zaplanowaliśmy zajęcia w ramach prowadzonych w naszej placówce poradni rehabilitacyjnych:

Poradni logopedycznej – dla 70 dzieci,
Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym – dla 140 dzieci,
Poradni rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu i mowy w ośrodku/oddziale dziennym – dla 32 dzieci.

Łącznie, w III kwartale b.r., regularna terapia prowadzona będzie dla 242 dzieci.

Prowadzona jest ciągła rejestracja nowych pacjentów, na podstawie skierowań lekarskich.

Skip to content