Aktualności

W styczniu zakończyliśmy rejestrację i rozpoczęliśmy kolejny cykl rehabilitacyjny.
Łącznie na zajęcia zaplanowane od 01.01.2024 do 31.03.2024 r. uczęszcza 257 dzieci w wieku 0-14 r.ż.

Rehabilitacja prowadzona jest zgodnie z zaleceniem lekarza kierującego, w jednej z trzech poradni:

Poradnia logopedyczna – obecnie uczęszcza na zajęcia 89 dzieci
Poradnia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym – obecnie uczęszcza na zajęcia 133 dzieci
Poradnia rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku/oddziale dziennym – obecnie uczęszcza na zajęcia 35 dzieci

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00-18,00 oraz w soboty w godzinach 9,00-15,10.

Prowadzona jest ciągła rejestracja nowych pacjentów, na podstawie skierowań lekarskich.

 

 

 

Skip to content