Czasowe zamknięcie Poradni

Szanowni Państwo, W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu administracyjnego, Poradnia wstrzymuje wszelkie przyjęcia Pacjentów do dnia 10 stycznia 2021r. Zawieszona zostaje również rejestracja do lekarzy specjalistów. Okres zamknięcia Poradni może ulec wydłużeniu. W sprawach pilnych prosimy

e – skierowanie

Informujemy, że Poradnia PZG w Koszalinie, w ramach wszystkich udzielanych świadczeń, przyjmuje i wystawia elektroniczne skierowania, tzw. „e – skierowania”. Zalety elektronicznego skierowania:  Możliwość zapisania się na wizytę/badania telefonicznie – obecnie, należy dostarczyć oryginalne skierowanie nie później niż w ciągu

Kolejny cykl terapii

Szanowni Państwo, przygotowujemy się do kolejnych rejestracji na 3 miesięczny (październik, listopad, grudzień) cykl terapeutyczny dla podopiecznych: – Poradni rehabilitacji słuchu i mowy, – Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Pracownicy Poradni kontaktować się będą z Państwem telefonicznie, zgodnie