W ramach Poradni otolaryngologicznej zajmujemy się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób uszu, nosa, krtani, gardła oraz z innych narządów głowy i szyi (język, gruczoły ślinowe, zatoki przynosowe).

Wywiad medyczny
Otoskopia

Badanie słuchu – audiometria

Wizyta rozpoczyna się szczegółowym wywiadem lekarskim. W trakcie tej rozmowy lekarz będzie chciał uzyskać informacje na temat zdrowia Pacjenta (występujące objawy, przebyte choroby oraz przyjmowane leki, historia chorób laryngologicznych w rodzinie). Szczególnie istotne są pytania dotyczące występowania objawów, ich nasilenia oraz czynników, które przynoszą ulgę.

Przyjęcia diagnostyczne

Po zebraniu niezbędnych danych lekarz może przystąpić do badań diagnostycznych. W zależności od zgłoszonego problemu lekarz może przeprowadzić badaniu ustnej części gardła, otoskopię (badanie ucha zewnętrznego i błony bębenkowej), a także badania słuchu.

Wykonywane badania:

– otoemisja akustyczna – OAE,
– audiometria impendancyjna (tympanometria),
– audiometria tonalna,
– rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR – Auditory Brainstem Response, BERA),
– audiometria tonalna wspomagana bodźcem wzrokowym VRA (Visual Reinforcement Audiometry).

Jeżeli stan Pacjenta wymaga pogłębionej diagnostyki, lekarz może zlecić wykonanie badania RTG czy tomografii komputerowej.

Przyjęcia zabiegowe

W Poradni wykonujemy również drobne zabiegi laryngologiczne, w tym w znieczuleniu miejscowym, np.:

– płukanie uszu,
– tamowanie krwawień z nosa (tamponady, specjalistyczne opatrunki),
– koagulacji krwawiących naczyń przegrody nosa,
– usuwania ciał obcych w obrębie nosa, uszu i gardła,
– podcinania wędzidełka języka i wargi górnej.

Zespół:

– lek med Tadeusz Dąbrowski – otolaryngolog
– lek med Arkadiusz Mikulski – otolaryngolog, foniatra – specjalista II stopnia
– mgr Grażyna Miksza – pielęgniarka
– mgr Katarzyna Sierpowska – technik badań audiologicznych, protetyk słuchu