Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wadą wymowy oraz wadą aparatu mowy (np. po korekcie podniebienia). Nie ma dolnej granicy wieku Pacjenta – im szybciej rozpocznie się terapia, tym większe są szanse na skorygowanie nieprawidłowości.

Skierowanie do poradni logopedycznej wystawia:
– lekarz POZ
– lekarz specjalista.


Pacjenci, zgodnie z listą oczekujących, przyjmowani są na 3-miesięczne cykle diagnostyczno-terapeutyczne. W tym czasie stawiana jest diagnoza logopedyczna oraz prowadzona jest terapia. Cykle terapeutyczne 3-miesięczne mogą być powtarzane, na podstawie zaleceń terapeuty-logopedy.

Zajęcia odbywają się według grafiku ustalonego z rodzicem / opiekunem, uwzględniającego zalecenia terapeuty oraz możliwości organizacyjne Poradni.

Zespół:

– mgr Kinga Łapińska-Dudzic – logopeda
– mgr Justyna Burian