Aktualności

Zakończyła się rejestracja na kolejny cykl terapeutyczny. Od 1 kwietnia do 30 czerwca na zajęcia uczęszczać będzie łącznie 218 dzieci. Korzystać będą z różnych form terapii w ramach:

– Poradni logopedycznej – 90 dzieci
– Poradni rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu i mowy – 27 dzieci
– Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – 101 dzieci

Od kwietnia prowadzimy również diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku szkolnym, które również obejmujemy bezpłatną terapią (ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia).

Zainteresowanych zapraszamy do zapisów do rejestracji.

Skip to content