Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może zostać przedłużona decyzją lekarza kierującego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub poradni:
– otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologii, foniatrii, neurologii, rehabilitacji.

Źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy.

Podczas cyklu zajęć Pacjenci korzystają z:

– diagnozy i terapii psychologicznej,
– diagnozy i terapii logopedycznej,
– diagnozy i terapii pedagogicznej (specjalistycznej: surdopedagogicznej),
– terapii słuchu – wychowania i treningu słuchowego,
– usprawniania rozwoju psychoruchowego dziecka.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się według grafiku ustalonego z rodzicem/ opiekunem, uwzględniającego zalecenia terapeuty prowadzącego oraz możliwości organizacyjne Poradni.

Zespół:

– mgr Teresa Meyer – terapeuta prowadzący – psycholog, logopeda
– mgr Izabela Leszczuk – logopeda, pedagog
– mgr Adriana Sztuba – surdopedagog
– mgr Dominika Pazio-Osiowy – logopeda
– Wioleta Chutnik – fizjoterapeuta