W Poradni trwają już przygotowania do rejestracji dzieci na rehabilitację na II kwartał 2023 r. Ustawiamy grafiki pracy i sprawdzamy frekwencję dzieci w poprzednim cyklu.

Terapeuci przygotowują się do konsyliów, podczas których ustalane będą dla każdego dziecka ramowe rodzaje zajęć terapeutycznych, w ramach poszczególnych poradni.

Zapisy na zajęcia odbywać się będą zgodnie z kolejką oczekujących, prowadzoną w formie papierowej (do wglądu w Rejestracji).

Rejestracja na rehabilitację na II kwartał 2023 r