Rozpoczęliśmy zajęcia rehabilitacyjne wg grafików, które obowiązują od 1 lipca do 30 września 2022 r.

Nasi terapeuci prowadzą już zajęcia w bieżącym cyklu w:

  • „Poradni logopedycznej”2 terapeutów pracuje z 46 dziećmi (zajęcia 1 x w tygodniu)
  • „Poradni rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy”4 terapeutów pracuje z 24 dziećmi (zajęcia 2 x w tygodniu)
  • „Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego”9 terapeutów pracuje z 96 dziećmi (zajęcia 2 x w tygodniu dla dzieci do 7 lat; zajęcia 1 x w tygodniu dla dzieci powyżej 7 r.ż.)

Szczegóły dostępne są w zakładce: Rehabilitacja

W III kwartale Poradnia prowadzi rehabilitację łącznie dla 166 dzieci.

Od 1 sierpnia 2022 r. do zespołu terapeutycznego „Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego” dołączy nowy specjalista – logopeda, w wymiarze całego etatu. Pozwoli to nam na zwiększenie udziału logopedy w dotychczasowym pakiecie zajęć terapeutycznych dla naszych podopiecznych.

Rehabilitacja w III kwartale