Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy rejestrację na kolejny cykl rehabilitacji prowadzonej w ramach:

  • Poradni logopedycznej
  • Poradni rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu i mowy
  • Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Rejestrację prowadzimy telefonicznie, w godzinach 8,00-18,00.

Pracownik Poradni będzie kontaktować się z Państwem zgodnie z kolejką oczekujących na udzielanie świadczeń.

Listy oczekujących są do wglądu w Rejestracji.

Numery telefonów Poradni przeznaczone do połączeń związanych z rejestracją to: 666-308-109 , 735-156-580

Oddzwanianie na te numery automatycznie przekierowywane jest na Rejestrację.

Do usłyszenia!

Rejestracja na rehabilitację – III kwartał