Poradnia PZG w Koszalinie od maja 2022 r rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków PFRON pn. WSPÓLNE DZIAŁANIE – KLUCZ OD SUKCESU!

Głównym realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie.

Dzięki pozyskanym przez realizatora głównego środkom, w Poradni PZG w Koszalinie, z dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych przez pedagoga, fizjoterapeutę, psychologa oraz logopedę, skorzysta 10 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Projekt PFRON „Wspólne działanie – klucz do sukcesu!”