W dniu dzisiejszym miała miejsce bardzo wyjątkowa uroczystość. Z uwagi na trwający stan pandemii wydarzenie miało charakter kameralny.

Wieloletnia Dyrektor Poradni, twórczyni Poradni PZG w Koszalinie w obecnej formie – Pani Teresa Meyer, w uznaniu pracy, zaangażowania oraz skuteczności realizowanych działań na rzecz osób z niedosłuchem, została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Odznaczenia dokonał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Pan Tomasz Sobieraj.

Odznaczonej, w imieniu całego Zespołu Poradni, serdecznie gratulujemy!!!

Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego dla Pani Teresy Meyer