Rozpoczęliśmy nowy cykl rehabilitacyjny dla naszych małych Pacjentów. W I kwartale 2022 r. w regularnych zajęciach uczestniczyć będzie łącznie 167 dzieci w ramach trzech ośrodków terapeutycznych:

  • Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym – 96 dzieci
  • Rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu i mowy w ośrodku / oddziale dziennym – 30 dzieci
  • Logopedii – 41 dzieci

Rejestracje Pacjentów za zajęcia prowadzimy zawsze zgodnie z kolejką oczekujących na udzielanie świadczeń (do wglądu w Rejestracji).

Pacjenci zgłaszający się do Poradni po raz pierwszy, wpisywani są do kolejki oczekujących na udzielanie świadczeń, na podstawie skierowania od lekarza (szczegóły znajdą Państwo w zakładce: Rehabilitacja).

Rehabilitacja w I kwartale 2022 r