Zachęcamy Państwa do korzystania z Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępnego na stronie www.pacjent.gov.pl

Ułatwia ono wygodne korzystanie z usług cyfrowych i porządkuje informacje medyczne o stanie zdrowia w jednym miejscu.

To bezpłatne konto ma każdy, kto posiada numer PESEL.

Znajdują się na nim informacje o:

– wszystkich e-receptach niezależnie od statusu (wystawione, zrealizowane, częściowo zrealizowane, w przygotowaniu i
anulowane) i receptach papierowych zrealizowanych od stycznia 2019 r,

– wszystkich e-skierowaniach niezależnie od statusu (wystawione, zrealizowane, zarejestrowane i anulowane). Uwaga! W
Internetowym Koncie Pacjenta nie znajdziemy informacji o skierowaniach papierowych,

– historii zaraportowanych zdarzeń medycznych (zarówno finansowanych ze środków publicznych, jak również w ramach
świadczeń komercyjnych);

– historii świadczeń zdrowotnych odbytych w ramach NFZ od 2008 r. (tj. refundowane recepty, wizyty, wyroby medyczne itp.);

– niektórych zaplanowanych zabiegach, operacjach i wizytach,

– otrzymanych e-zwolnieniach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na:

https://www.nfz-szczecin.pl/dla_news_3629_informator_o_internetowym_koncie_pacjenta.htm

Internetowe Konto Pacjenta