W związku z zaostrzeniem od dnia 27 marca 2021 r. zasad, mających na celu
zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2, uprzejmie przypominamy:

– prosimy o przyjazd do Poradni na kilka minut przed rozpoczęciem zajęć lub zaplanowaną wizytą lekarską
poczekalnie są wyłączone z ogólnego użytku,

– na wizytę z dzieckiem zapraszamy tylko jednego opiekuna,

– dziecko uczestniczące w zajęciach terapeutycznych powinno być zdrowe, bez widocznych objawów przeziębienia (katar, kaszel). W trosce o pozostałych Pacjentów oraz Personel dzieci z podejrzeniem infekcji nie będą przyjmowane na zajęcia.

– prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad: korzystanie z maseczek, dezynfekcja lub mycie rąk, zachowanie dystansu.

Dbajmy Wszyscy o Zdrowie.

Dodatkowe środki zapobiegania zakażeniom