Poradnia realizuje przyjęcia umówionych Pacjentów zgodnie z planem – zarówno na wizyty lekarskie jak i rehabilitacyjne. Z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego przypominamy i prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności:

osłanianie nosa i ust podczas wizyty (nie dotyczy m.innymi małych dzieci),

dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku (preparaty są umieszczone w widocznych miejscach),

przybycie punktualnie na planowaną wizytę (nie mamy czynnych poczekalni),

zmiana terminu wizyty w przypadku wystąpienia u Pacjenta lub domownika objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o telefon do Poradni, do rejestracji: tel. 94/ 341-04-84.

Godziny naszej pracy pozostają bez zmian – zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 18,00.

Planowe przyjęcia Pacjentów