Informujemy, że Poradnia PZG w Koszalinie, w ramach wszystkich udzielanych świadczeń, przyjmuje i wystawia elektroniczne skierowania, tzw. „e – skierowania”.

Zalety elektronicznego skierowania: 

Możliwość zapisania się na wizytę/badania telefonicznie – obecnie, należy dostarczyć oryginalne skierowanie nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku otrzymania skierowania w formie elektronicznej Pacjent będzie potrzebował wyłącznie kodu PIN.

Ułatwienie rejestracji – dane Pacjenta zostaną pobrane automatycznie przy rejestracji e-skierowania.

Pacjent nie zgubi swojego skierowania – Pacjent logując się do Indywidualnego Konta Pacjenta (do założenia w Narodowym Funduszu Zdrowia) zawsze ma dostęp do wszystkich danych potrzebnych aby zapisać się na świadczenia medyczne.

Nie trzeba dodatkowo podpisywać skierowania – podczas wystawienia e-skierowania lekarz podpisuje podpisem elektronicznym.

Lekarz może anulować wystawione skierowanie – w przypadku nieprawidłowości lekarz może anulować skierowanie.

e – skierowanie