Szanowni Państwo,

przygotowujemy się do kolejnych rejestracji na 3 miesięczny (październik, listopad, grudzień) cykl terapeutyczny dla podopiecznych:

– Poradni rehabilitacji słuchu i mowy,

– Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Pracownicy Poradni kontaktować się będą z Państwem telefonicznie, zgodnie z kolejką oczekujących.

Z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego (objęcie nadzorem epidemicznym lub kwarantanną) oraz nasilające się infekcje wśród Pacjentów, które to stany wykluczają z udziału w terapii stacjonarnej, zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, do korzystania z terapii zdalnej za pośrednictwem komunikatora Skype. Zajęcia zdalne odbywają się wtedy zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem i podczas wyznaczonych godzin terapeuta jest do dyspozycji Państwa poprzez komunikator.

Każdy terapeuta przy pracy zdalnej korzysta z:

– swojego indywidualnego adresu mailowego ( pierwsza litera imienia i nazwisko terapeuty @poradnia-pzg-koszalin.pl), z którego wysyła propozycje ćwiczeń będących podstawą do terapii zdalnej,

-swojego indywidualnego konta na komunikatorze Skype, oznaczonego logo PZG:

Imię i nazwisko terapeuty

Terapeuta jest do dyspozycji Pacjenta we wcześniej ustalonych godzinach.

Pracownicy Poradni, w tym terapeuci, chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.

Zachęcamy do aktywnego korzystania ze zdalnego wsparcia terapii stacjonarnej.

Kolejny cykl terapii