Od dnia 01 sierpnia 2020 r. wznawiamy zajęcia stacjonarne w siedzibie Poradni, w ramach:

– Poradni rehabilitacji słuchu i mowy

– Poradni rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

W najbliższych dniach kontaktować się będziemy z Państwem, zbierając deklaracje od Pacjentów chętnych na powrót. W dalszym ciągu utrzymane będą zajęcia zdalne (mail, telefon, skype), będące uzupełnieniem terapii stacjonarnej lub jako jedyna forma wsparcia dla tych z Państwa, którzy nie zdecydują się za zajęcia stacjonarne.

Jednocześnie informujemy, iż przyjmujemy również nowych Pacjentów. Zainteresowanych rozpoczęciem rehabilitacji w ramach ww poradni oraz posiadających skierowanie na terapię, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą rejestracją.

Grafiki zajęć będą ustalane po kontakcie z Państwem i będą obowiązywać od dnia 01 sierpnia do 30 września 2020 r.

Wznowienie stacjonarnej rehabilitacji