Od dnia 15 czerwca 2020 r. wznowiliśmy wykonywanie wszystkich badań słuchu u dzieci i dorosłych:

– badania w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (otoemisja akustyczna – OAE)

– badania BERA (ABR)

– audiometria tonalna w wolnym polu

– audiometria mowy w wolnym polu

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z opisem badań, dostępnym na naszej stronie w zakładce „Diagnostyka medyczna”.

Wszystkich chętnych do skorzystania z badań, zapraszamy do rejestracji – prowadzonej wyłącznie telefonicznie.

Na wizyty i badania w ramach poradni specjalistycznych obowiązują skierowania. Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik naszej rejestracji.

Rejestracja prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 8,00 do 14,00 pod nr telefonu: 94/ 341-04-84.

W trosce o zdrowie Państwa i naszego Personelu, prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:

– wizyty umawiane są na konkretne godziny, których prosimy przestrzegać,

– na wizytę proszę przychodzić bez osób towarzyszących (w uzasadnionych przypadkach, np. z dzieckiem, zapraszamy tylko JEDNEGO opiekuna),

– przed wejściem do gabinetu zostanie Państwu zmierzona bezdotykowo temperatura oraz zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety,

– jeśli przed wizytą lekarską zaobserwują u siebie Państwo niepokojące objawy, np. duszności, uporczywy kaszel, podwyższoną temperaturę, prosimy nie przychodzić na wizytę i skontaktować się z lekarzem telefonicznie.

W Poradni należy przestrzegać aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego (m.innymi osłonięcie nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów między Pacjentami).

Wznowienie pełnej diagnostyki słuchu