Ćwiczenie przygotowała: Aleksandra Janecka – surdopedagog, logopeda


Jest ważnym ćwiczeniem – wymaga od dziecka bardzo dokładnej analizy, dostrzeżenia z której strony znajduje się dany element, ile tych elementów jest. Są szczegóły, jest praca lewej półkuli.

Ćwiczenia lewopółkulowe to grupa ćwiczeń, która koncentruje się przede wszystkim na stymulowaniu lewej półkuli mózgu, która: analizuje, przetwarza linearnie, porządkuje sekwencyjnie, wykrywa relacje, a to wszystko ma ogromny wpływ na: mowę, czytanie, pisanie i funkcje intelektualne.

Opis ćwiczenia:

Do proponowanego ćwiczenia potrzebujemy kwadraty wycięte z papieru w dwóch kolorach, w tym przypadku niebieskim i czerwonym – zdjęcie 1.

Układamy pusty kwadrat przed dzieckiem – zdjęcie 2.

Nad nim układamy wybrany kolorowy kwadrat , który jest wzorem do ułożenia przez dziecko – zdjęcia 3, 4, 5.

Po wykonaniu ćwiczeń przez dziecko. Można przygotować wersje trudniejsze złożone z 3, 4 kolorów.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Powodzenia 🙂

„Układanie według wzoru”