Szanowni Państwo

Od dnia 01 czerwca 2020 r. zwiększamy dostęp do lekarzy specjalistów w ramach:

– poradni audiologiczno-foniatrycznej

– poradni otolaryngologicznej

Wszystkich chętnych do skorzystania z porad, badań, zapraszamy do rejestracji – prowadzonej wyłącznie telefonicznie.

Rejestracja prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 8,00 do 14,00 pod nr telefonu:
94/ 341-04-84.

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli Państwu telefonicznie pracownik naszej rejestracji.

W trosce o zdrowie Państwa i naszego Personelu, prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:

– wizyty umawiane są na konkretne godziny, których prosimy przestrzegać,

– na wizytę proszę przychodzić bez osób towarzyszących (w uzasadnionych przypadkach, np. z dzieckiem, zapraszamy tylko JEDNEGO opiekuna),

– przed wejściem do gabinetu zostanie Państwu zmierzona bezdotykowo temperatura oraz zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety,

– jeśli przed wizytą lekarską zaobserwują u siebie Państwo niepokojące objawy, np. duszności, uporczywy kaszel, podwyższoną temperaturę, prosimy nie przychodzić na wizytę i skontaktować się z lekarzem telefonicznie.

W Poradni należy przestrzegać aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego (m.innymi osłonięcie nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów między Pacjentami).

Informujemy, że rehabilitacja dla dzieci nadal prowadzona jest wyłącznie w formie zdalnej (tylko dla Pacjentów kontynuujących cykl). Przyjęcia nowych Pacjentów są nadal wstrzymane.

Od 1 czerwca zwiększamy dostęp do lekarzy specjalistów