Ćwiczenie przygotowała: Aleksandra Janecka – surdopedagog, logopeda


Ćwiczenie manualne.

Rozwijanie motoryki małej, sprawności manualnej, precyzji ruchów.

Jednym z takich ćwiczeń jest nawlekanie. Elementy do ćwiczeń dostosowujemy do możliwości dziecka, stopniowo podnosimy stopień trudności.

Podczas ćwiczenia obserwujemy również koordynację wzrokowo – ruchową dziecka.

Przedstawiam propozycję ćwiczenia dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.

Należy przygotować:

– farby, pędzle, rolki ( po papierze toaletowym) – zdjęcie 1.

Czas przygotowań materiałów wykorzystujemy oczywiście do rozwoju mowy. Wskazujemy i nazywamy zgromadzone materiały, nazywamy kolory farb. Stymulujemy dziecko do powtarza nazw (tak jak potrafi ).

– wybieramy linkę, sznurek (grubość dostosowujemy do sprawności dziecka) – zdjęcie 2,

– pokazujemy dziecku jak trzymać rolkę i sznurek, aby przewlec sznurek – zdjęcie 3,

dziecko nawleka rolki – zdjęcie 4, 5.

Możemy to ćwiczenie wykorzystać do przeliczania rolek, nawlekania wg wzoru, ćwiczyć nawlekanie wg polecenia słuchowego np. nawlekaj najpierw czerwoną rolkę, a później niebieską itd.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Możemy to ćwiczenie wykorzystać do przeliczania rolek, nawlekania wg wzoru, ćwiczyć nawlekanie wg polecenia słuchowego np. nawlekaj najpierw czerwoną rolkę, a później niebieską itd.

Powodzenia!

„Ćwiczenie manualne”