Informujemy, że za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia, wznawiamy rehabilitację. Prowadzone przez nas „Poradnia rehabilitacji słuchu i mowy” oraz „Poradnia rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami wieku rozwojowego” od dnia 22 kwietnia 2020 r. wznawiają udzielanie świadczeń, wyłącznie w trybie zdalnym. Taka forma wsparcia dotyczy tylko Pacjentów kontynuujących terapię.

Kontakt zdalny z terapeutami, w obecnej sytuacji jedyny możliwy, ma utrwalić osiągnięte efekty dotychczasowej terapii w Poradni. Mamy nadzieję, że uzyskane zdalnie wsparcie będzie Państwu pomocne w czasie pobytu w domu.

Dla Państwa wygody i maksymalnych korzyści terapeutycznych dla Naszych Podopiecznych, będziemy na bieżąco rozbudowywać i doskonalić systemy teleinformatyczne oraz systemy łączności.

Przyjęcia nowych Pacjentów są nadal zawieszone.

Poradnia otolaryngologiczna i audiologiczno-foniatryczna realizują przyjęcia Pacjentów w trybie zdalnym (teleporady). Wizyty osobiste w w/w Poradniach ustalane są indywidualnie po konsultacji telefonicznej z lekarzem – jedynie w przypadkach pilnych, nagłych.

Wznowienie rehabilitacji – w formie zdalnej