Pomimo ograniczeń w przyjmowaniu Pacjentów – pracujemy nadal!

Rejestracja osobista jest zamknięta – obowiązuje tylko rejestracja telefoniczna.

Poradnia otolaryngologiczna:
– w przypadku kontynuacji leczenia zachęcamy do skorzystania z teleporad, w ramach których lekarz udzieli dalszych zaleceń, w przypadku wskazań wystawi e-receptę, oraz podejmie decyzję o ewentualnej wizycie osobistej w Poradni,
– realizujemy tylko przyjęcia w trybie nagłym / pilnym, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, w tym przyjęcia zabiegowe, np. tamowanie krwotoków z nosa, usunięcia ciał obcych z przewodów słuchowych

Poradnia audiologiczno-foniatryczna:
– w przypadku kontynuacji leczenia zachęcamy do skorzystania z teleporad, w ramach których lekarz udzieli dalszych zaleceń, w przypadku wskazań wystawi e-receptę, oraz podejmie decyzję o ewentualnej wizycie osobistej w Poradni,
– realizujemy tylko przyjęcia w trybie nagłym / pilnym, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Poradnia rehabilitacji słuchu i mowy:
– udzielanie świadczeń całkowicie wstrzymane.

Poradnia rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami wieku rozwojowego:
– udzielanie świadczeń całkowicie wstrzymane.

Poradnia logopedyczna:
– udzielanie świadczeń całkowicie wstrzymane.

W związku ze szczególną sytuacją, uruchomiliśmy dodatkowy numer telefonu do Poradni:

tel. 666-308-109

Przyjęcia Pacjentów w czasie epidemii